Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L424

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 17.04 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.40 17.04 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 17.04 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 113 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, engelska vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 5 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.68 1.15 0.00
Urval 2 15.05 14.42 0.80
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.68 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

112

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

13

Under HT2017 sökte 112 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, engelska vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 3 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.17 0.85 0.00
Urval 2 16.40 12.38 0.85
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

146

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 146 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, engelska vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 16.70 1.35 0.00
Urval 2 17.54 16.70 1.35
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 162 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, engelska vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.98 15.06 0.95 0.00
Urval 2 16.30 0.95
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.98 i urvalsgrupp BI, 15.06 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 119 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, engelska vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg