Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L425

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 15.00 1.20
Urval 2 17.20 1.20
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, idrott och hälsa på Göteborgs universitet 19.70 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 20 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 13.50
Urval 2 19.60 10.12
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, idrott och hälsa på Göteborgs universitet 14.90 i urvalsgrupp BI, 13.50 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

67

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 67 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.94 0.60 0.00
Urval 2 13.30 0.10 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.94 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 66 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg