Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, matematik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L426

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 0.65 0.00
Urval 2 19.75 0.65
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.75 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 14 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, matematik vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 0.00
Urval 2 17.80
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

10

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 10 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, matematik vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, matematik på Göteborgs universitet 15.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 11 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religion, matematik vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg