Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, filosofi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L436

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.26 16.50 1.40 0.00 0.00
Urval 2 16.98 16.50 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.26 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 119 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, filosofi vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 6 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.49 0.95 0.00
Urval 2 17.70 17.31 0.95
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 123 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, filosofi vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.89 1.20 0.00
Urval 2 16.30 1.15
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.89 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

187

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 187 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, filosofi vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 8 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.13 1.50 0.00
Urval 2 17.40 1.50
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.13 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 152 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, filosofi vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 1.50 0.00
Urval 2 18.76 1.50
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 140 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, filosofi vid Göteborgs universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg