Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, geografi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L437

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 0.00 1.10 0.00 0.00
Urval 2 18.33 16.80 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, geografi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 138 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, geografi vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 1.00 0.00
Urval 2 15.31 14.04 0.55
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, geografi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

7

Under HT2017 sökte 109 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, geografi vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 5 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 7 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 1.15 0.00
Urval 2 16.60 0.90
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, geografi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

167

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 167 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, geografi vid Göteborgs universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 6 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 7 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 21.20 0.95 0.00
Urval 2 18.70 19.23 0.80 3.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, geografi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 21.20 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 148 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, geografi vid Göteborgs universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 6 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 8 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 1.05 0.00
Urval 2 19.45 0.90
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, geografi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.45 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 147 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, geografi vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg