Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, historia vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L438

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 18.55 1.55 0.00 0.00
Urval 2 19.89 17.73 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 267 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, historia vid Göteborgs universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 20.48 1.05 0.00
Urval 2 19.11 20.48 1.00
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 20.48 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

257

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2017 sökte 257 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, historia vid Göteborgs universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 5 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 21.04 1.40 0.00
Urval 2 19.30 18.00 1.40
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 21.04 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

413

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 413 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, historia vid Göteborgs universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 20.46 1.50 0.00
Urval 2 21.60 20.46 1.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, 20.46 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

417

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 417 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, historia vid Göteborgs universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 1.30 0.00
Urval 2 19.90 20.85 1.30
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

409

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 409 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, historia vid Göteborgs universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg