Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, matematik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L439

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 1.25
Urval 2 13.90
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, matematik på Göteborgs universitet 13.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

42

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 42 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, matematik vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg