Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, religion vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L441

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 0.00 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.85 0.00 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, religion vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 149 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, religion vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 1.05 0.00
Urval 2 18.80 1.05
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, religion vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

154

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2017 sökte 154 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, religion vid Göteborgs universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 1.05 0.00
Urval 2 17.80 0.95
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, religion vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

287

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 287 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, religion vid Göteborgs universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 19.37 1.30 0.00
Urval 2 19.40 19.37 1.30 3.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, religion vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 19.37 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

282

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 282 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, religion vid Göteborgs universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 20.85 1.00 0.00
Urval 2 19.10 17.40 1.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, religion vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 20.85 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

285

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 285 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap, religion vid Göteborgs universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg