Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L445

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 19.53
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, engelska på Göteborgs universitet 18.50 i urvalsgrupp BI, 19.53 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 23 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, engelska vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 0.80 99.99
Urval 2 19.00 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 29 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, engelska vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 1.35
Urval 2 15.83 1.35
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, engelska på Göteborgs universitet 13.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 20 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, engelska vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 1.65 99.99 4.00
Urval 2 14.70 1.65 99.99 4.00
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 24 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, engelska vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg