Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, idrott vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L446

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, idrott vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 13 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, idrott vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.99 1.70 0.00
Urval 2 1.70 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, idrott vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.99 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 14 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, idrott vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, idrott på Göteborgs universitet 15.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 12 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, idrott vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, idrott på Göteborgs universitet i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 5 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, idrott vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg