Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L449

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, svenska som andraspråk på Göteborgs universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 9 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 16.87
Urval 2 16.87
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, svenska som andraspråk på Göteborgs universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 16.87 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 19 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.50 12.89
Urval 2 12.50 12.89
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, svenska som andraspråk på Göteborgs universitet 12.50 i urvalsgrupp BI, 12.89 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

10

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 10 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 17.08
Urval 2 17.08
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, svenska som andraspråk på Göteborgs universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 13 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg