Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L449

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.50 12.89
Urval 2 12.50 12.89
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, svenska som andraspråk på Göteborgs universitet 12.50 i urvalsgrupp BI, 12.89 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

10

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 10 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg