Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, biologi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L452

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.35
Urval 2 20.35
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, biologi på Göteborgs universitet 20.35 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 14 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, biologi vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.64
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, biologi på Göteborgs universitet 17.64 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 8 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, biologi vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg