Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L453

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.67 0.00 1.20 0.00 0.00
Urval 2 21.58 0.00 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.67 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

181

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 181 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, engelska vid Göteborgs universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 1.30 0.00
Urval 2 19.17 1.30
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 213 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, engelska vid Göteborgs universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.30 1.80 0.00
Urval 2 22.00 1.80
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 22.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

230

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 230 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, engelska vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.79 1.25 0.00
Urval 2 20.26 1.20
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.79 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

183

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 183 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, engelska vid Göteborgs universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg