Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, filosofi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L454

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.02 0.00 1.10 0.00 0.00
Urval 2 20.00 0.00 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.02 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 84 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, filosofi vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.67 1.05 0.00
Urval 2 17.91 1.05
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.67 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2017 sökte 99 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, filosofi vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 1.65 0.00
Urval 2 16.90 15.41 0.60
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 82 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, filosofi vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.46 1.20 0.00
Urval 2 21.46 1.20
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.46 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 122 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, filosofi vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 1.20 0.00
Urval 2 18.49 1.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, filosofi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 82 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, filosofi vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg