Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, franska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L455

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, franska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 14 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, franska vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 1.15
Urval 2 1.05
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, franska på Göteborgs universitet 19.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 21 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, franska vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 1.40 0.00
Urval 2 19.40 1.40
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, franska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 18 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, franska vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg