Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, historia vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L457

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31 0.00 1.35 0.00 0.00
Urval 2 20.10 0.00 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.31 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

178

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2018 sökte 178 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, historia vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 1.60 0.00
Urval 2 18.49 1.60
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

156

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2017 sökte 156 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, historia vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 1.50 0.00
Urval 2 21.10 20.98 1.50
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

207

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 207 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, historia vid Göteborgs universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 1.50 0.00
Urval 2 20.70 1.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 226 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, historia vid Göteborgs universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.65 1.20 0.00
Urval 2 19.40 1.20
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.65 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

169

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 169 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, historia vid Göteborgs universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg