Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, religion vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L462

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.67 0.00 1.25 0.00 0.00
Urval 2 18.33 0.00 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, religion vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.67 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 97 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, religion vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.13 1.30 0.00
Urval 2 21.13 1.30
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, religion vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.13 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 121 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, religion vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.40 1.35 0.00
Urval 2 19.90 1.35
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, religion vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

222

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 222 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, religion vid Göteborgs universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 1.30 0.00
Urval 2 21.70 1.30
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, religion vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 179 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, religion vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg