Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, latin vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L431

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 16.79 0.55 0.00
Urval 2 11.46 16.79 0.55
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, latin vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 16.79 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 17 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, latin vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 0.15
Urval 2 12.00 0.15
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, latin på Göteborgs universitet 15.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 11 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, latin vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.48 1.10 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, latin vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.48 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 8 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, latin vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg