Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, matematik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L432

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 20.32 1.30
Urval 2 11.85 20.32 1.30
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, matematik på Göteborgs universitet 16.60 i urvalsgrupp BI, 20.32 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 26 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, matematik vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.30 17.64 1.30
Urval 2 17.64 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, matematik på Göteborgs universitet 13.30 i urvalsgrupp BI, 17.64 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 23 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, matematik vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, matematik på Göteborgs universitet 14.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

10

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 10 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, matematik vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg