Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, spanska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L433

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.82 0.00
Urval 2 17.82
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, spanska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.82 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 12 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, spanska vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 0.65
Urval 2 20.10
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, spanska på Göteborgs universitet 20.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 18 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, spanska vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg