Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L463

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 14.93 0.85 0.00 0.00
Urval 2 16.65 14.93 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 14.93 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

12

Under HT2018 sökte 98 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.88 0.95 0.00
Urval 2 17.30 15.60 0.70
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.88 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 105 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 0 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 20.98 1.40 0.00
Urval 2 20.10 16.42 1.05
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 20.98 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 215 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.52 1.70 0.00
Urval 2 19.52 1.70
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.52 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 149 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 1.00 0.00
Urval 2 16.80 0.35
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 91 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg