Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L472

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, idrott och hälsa på Göteborgs universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 17 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, idrott och hälsa vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg