Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, kemi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L473

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.29 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, kemi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.29 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

9

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 9 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, kemi vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, kemi på Göteborgs universitet 17.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 5 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, kemi vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg