Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, matematik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L474

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 13.60 1.35 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 22 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, matematik vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.95 1.05
Urval 2 14.20 1.05
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, matematik på Göteborgs universitet 11.95 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 17 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, matematik vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.49 14.69 0.40 0.00
Urval 2 14.49 14.69 0.70
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.49 i urvalsgrupp BI, 14.69 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 34 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Teknik, matematik vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg