Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L478

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, engelska på Göteborgs universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 14 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, engelska vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 1.55 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 19 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, engelska vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.73 1.40 0.00
Urval 2 12.73 1.40 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.73 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 24 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, engelska vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 1.45
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, engelska på Göteborgs universitet 16.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 17 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, engelska vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg