Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, engelska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L478

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.73 1.40 0.00
Urval 2 12.73 1.40 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, engelska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 12.73 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 24 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, engelska vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 1.45
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, engelska på Göteborgs universitet 16.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 17 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, engelska vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg