Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L482

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.62 0.80
Urval 2 19.62 0.80
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, svenska som andraspråk på Göteborgs universitet 19.62 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 16 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.08
Urval 2 16.08
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, svenska som andraspråk på Göteborgs universitet 16.08 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

7

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 7 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.08 0.10
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, svenska som andraspråk på Göteborgs universitet 16.08 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

10

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 10 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Tyska, svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg