Antagningspoäng för Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-12599

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 20 personer till Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg