Antagningspoäng för Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19700

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 20.00 1.05 0.00 4.00
Urval 2 19.06 19.76 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1164

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

108

Under HT2020 sökte 1164 personer till Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 152 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 23 var män och 90 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 108 personer varav 21 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 20.14 1.05 0.00 4.00
Urval 2 18.23 19.70 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 20.14 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

945

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2019 sökte 945 personer till Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 143 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 33 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 27 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 20.20 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.18 20.10 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1103

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2018 sökte 1103 personer till Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 129 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 29 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 25 var män och 85 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.96 20.44 1.20 4.00
Urval 2 18.30 20.04 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 20.44 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

975

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

105

Under HT2017 sökte 975 personer till Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 123 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 38 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 37 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 19.50 1.20 4.00
Urval 2 19.10 19.50 1.10 4.00
För höstterminen år 2016 hade Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1160

Antagna urval 1

106

Antagna urval 2

104

Under HT2016 sökte 1160 personer till Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 149 i första hand. Totalt antogs 106 personer i det första urvalet varav 29 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 104 personer varav 32 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.22 19.42 1.25 4.00
Urval 2 19.22 18.89 1.10 4.00
För höstterminen år 2015 hade Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.22 i urvalsgrupp BI, 19.42 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1082

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under HT2015 sökte 1082 personer till Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 146 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 18 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 28 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.90 1.20 4.00
Urval 2 19.55 18.92 1.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1140

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

95

Under HT2014 sökte 1140 personer till Apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet varav 150 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 29 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 27 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg