Antagningspoäng för Applied Data Science masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-18699

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Applied Data Science masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

24

Under HT2018 sökte 143 personer till Applied Data Science masterprogram vid Göteborgs universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 28 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 19 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg