Antagningspoäng för Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19772

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 17.98 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.87 17.20 0.75 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 17.98 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

767

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 767 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet varav 137 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 18.01 0.90 0.00 3.50
Urval 2 16.11 16.75 0.70 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 18.01 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

656

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 656 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 17.70 0.90 0.00 3.50
Urval 2 15.39 16.24 0.60 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

715

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 715 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 6 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.30 0.95 4.00
Urval 2 16.80 16.50 0.75 4.00
För höstterminen år 2017 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

875

Antagna urval 1

59

Antagna urval 2

59

Under HT2017 sökte 875 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet varav 121 i första hand. Totalt antogs 59 personer i det första urvalet varav 12 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 59 personer varav 7 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 18.69 1.00 4.00
Urval 2 17.38 18.20 0.90 4.00
För höstterminen år 2016 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 18.69 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

913

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

56

Under HT2016 sökte 913 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet varav 105 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 10 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 8 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 19.49 1.20 4.00
Urval 2 18.36 18.31 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, 19.49 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1259

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under HT2015 sökte 1259 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet varav 148 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 8 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 6 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 18.88 1.10 4.00
Urval 2 18.10 17.95 1.00 4.00
För höstterminen år 2014 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 18.88 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1070

Antagna urval 1

48

Antagna urval 2

48

Under HT2014 sökte 1070 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet varav 134 i första hand. Totalt antogs 48 personer i det första urvalet varav 8 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 7 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg