Antagningspoäng för Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19741

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.00 0.80 0.00 3.50
Urval 2 16.20 15.77 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

274

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 274 personer till Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad vid Göteborgs universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 15.94 0.65 0.00 4.00
Urval 2 15.55 15.80 0.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 15.94 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 226 personer till Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad vid Göteborgs universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 3 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.71 18.00 0.80 0.00 4.00
Urval 2 15.93 16.04 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.71 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

361

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 361 personer till Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad vid Göteborgs universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.92 0.85 3.50
Urval 2 16.00 15.35 0.70
För höstterminen år 2017 hade Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

384

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 384 personer till Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad vid Göteborgs universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 11 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 11 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 16.50 0.85 3.00
Urval 2 16.00 15.97 0.70 3.00
För höstterminen år 2016 hade Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

325

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 325 personer till Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad vid Göteborgs universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 18.20 1.10 3.50
Urval 2 17.40 17.19 0.90 3.50
För höstterminen år 2015 hade Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

472

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 472 personer till Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad vid Göteborgs universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 11 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 17.93 1.00 0.00
Urval 2 17.88 17.10 0.85
För höstterminen år 2014 hade Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 17.93 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

443

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 443 personer till Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad vid Göteborgs universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg