Antagningspoäng för Arbetsvetenskap, magisterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-17596

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Arbetsvetenskap, magisterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 109 personer till Arbetsvetenskap, magisterprogram vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Arbetsvetenskap, magisterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 73 personer till Arbetsvetenskap, magisterprogram vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg