Antagningspoäng för Atmospheric Science, Master Program vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-11899

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Atmospheric Science, Master Program vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

7

Under HT2017 sökte 49 personer till Atmospheric Science, Master Program vid Göteborgs universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Atmospheric Science, Master Program vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 46 personer till Atmospheric Science, Master Program vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 41% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Atmospheric Science, Master Program vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 21 personer till Atmospheric Science, Master Program vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg