Antagningspoäng för Barnmorskeprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-10399

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Barnmorskeprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

323

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

34

Under HT2014 sökte 323 personer till Barnmorskeprogrammet vid Göteborgs universitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 0 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 0 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg