Antagningspoäng för Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19714

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 18.73 0.60 0.00 3.50
Urval 2 12.91 18.73 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 18.73 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 211 personer till Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 17.25 0.50 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

27

Under HT2019 sökte 161 personer till Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 9 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 16.15 0.00 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

157

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

34

Under HT2018 sökte 157 personer till Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 15 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.21 18.99 0.90 4.00
Urval 2 16.40 15.99 4.00
För höstterminen år 2017 hade Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.21 i urvalsgrupp BI, 18.99 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 155 personer till Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 12 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 19.40 0.80 0.00
Urval 2 16.90 12.88 0.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 19.40 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

174

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

34

Under HT2016 sökte 174 personer till Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 7 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 9 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.09 17.88 0.75 4.00
Urval 2 17.02 15.99 0.40 4.00
För höstterminen år 2015 hade Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.09 i urvalsgrupp BI, 17.88 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

34

Antagna urval 2

34

Under HT2015 sökte 206 personer till Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 34 personer i det första urvalet varav 7 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 8 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.47 1.05 0.00
Urval 2 15.70 16.66 0.40
För höstterminen år 2014 hade Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.47 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 198 personer till Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 9 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 11 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg