Antagningspoäng för Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-11099

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2017 sökte 29 personer till Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 43% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 18 personer till Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 20 personer till Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen HT2014 hade utbildningen Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram på Göteborgs universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 0 personer till Biodiversitet och systematik, nordiskt masterprogram vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg