Antagningspoäng för Biologi, Masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-11098

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Biologi, Masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2017 sökte 58 personer till Biologi, Masterprogram vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 10 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 9 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Biologi, Masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 46 personer till Biologi, Masterprogram vid Göteborgs universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 4 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 3 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Biologi, Masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

19

Under HT2015 sökte 61 personer till Biologi, Masterprogram vid Göteborgs universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 11 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 8 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 46% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Biologi, Masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 53 personer till Biologi, Masterprogram vid Göteborgs universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 3 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg