Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19709

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 18.50 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.79 18.58 0.80 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

682

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 682 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 12 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 9 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.14 17.44 0.95 0.00 4.00
Urval 2 15.94 15.80 0.90 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 17.44 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

519

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

85

Under HT2019 sökte 519 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 113 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 15 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 17 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.82 17.95 1.00 0.00 3.50
Urval 2 15.47 15.86 0.75 0.00 3.50
Höstterminen år 2018 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.82 i urvalsgrupp BI, 17.95 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

631

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

85

Under HT2018 sökte 631 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 14 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 14 var män och 70 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.62 17.56 1.05 4.00
Urval 2 14.80 15.93 0.70 3.50
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.62 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

604

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 604 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 88 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 23 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 17 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 17.65 1.05 3.50
Urval 2 17.20 17.65 1.05 3.50
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

735

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 735 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 130 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 14 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 12 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.54 19.64 1.00 3.00
Urval 2 17.54 18.38 1.00 3.00
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.54 i urvalsgrupp BI, 19.64 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

752

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 752 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 132 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 19 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 18 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 19.21 1.10 4.00
Urval 2 16.91 17.41 1.05 4.00
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 19.21 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

758

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 758 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Göteborgs universitet varav 121 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 21 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 20 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg