Antagningspoäng för Bygghantverksprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19715

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Bygghantverksprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

17

Under HT2017 sökte 90 personer till Bygghantverksprogrammet vid Göteborgs universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 8 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 7 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Bygghantverksprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 121 personer till Bygghantverksprogrammet vid Göteborgs universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 12 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 13 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Bygghantverksprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 137 personer till Bygghantverksprogrammet vid Göteborgs universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 20 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 20 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg