Antagningspoäng för Complex Adaptive Systems, Master Program vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-11199

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Complex Adaptive Systems, Master Program vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 24 personer till Complex Adaptive Systems, Master Program vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Complex Adaptive Systems, Master Program vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 22 personer till Complex Adaptive Systems, Master Program vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Complex Adaptive Systems, Master Program vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 19 personer till Complex Adaptive Systems, Master Program vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 10 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 7 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Complex Adaptive Systems, Master Program vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 12 personer till Complex Adaptive Systems, Master Program vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 7 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg