Antagningspoäng för Computer Science, Master's Programme vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-18698

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Computer Science, Master's Programme vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 151 personer till Computer Science, Master's Programme vid Göteborgs universitet varav 51 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 14 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 7 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg