Antagningspoäng för Datavetenskapligt program vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19717

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.61 17.10 1.10 0.00 3.00
Urval 2 15.48 16.40 1.10 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Datavetenskapligt program vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.61 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

460

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 460 personer till Datavetenskapligt program vid Göteborgs universitet varav 108 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 58 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 66 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.22 16.25 1.15 0.00 3.00
Urval 2 14.66 15.83 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Datavetenskapligt program vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.22 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

396

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2019 sökte 396 personer till Datavetenskapligt program vid Göteborgs universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 62 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 65 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.67 16.30 1.15 0.00 0.00
Urval 2 15.06 16.14 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Datavetenskapligt program vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.67 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

405

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 405 personer till Datavetenskapligt program vid Göteborgs universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 53 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 53 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.47 16.30 1.05 0.00
Urval 2 15.26 15.11 1.05
För höstterminen år 2017 hade Datavetenskapligt program vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.47 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

396

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 396 personer till Datavetenskapligt program vid Göteborgs universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 64 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 64 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.50 1.15 4.00
Urval 2 14.90 15.26 1.05
För höstterminen år 2016 hade Datavetenskapligt program vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

413

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 413 personer till Datavetenskapligt program vid Göteborgs universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 60 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 60 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.41 1.15 0.00
Urval 2 16.90 15.06 1.05
För höstterminen år 2015 hade Datavetenskapligt program vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

429

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 429 personer till Datavetenskapligt program vid Göteborgs universitet varav 92 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 64 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 62 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 17.15 1.15 0.00
Urval 2 15.67 15.37 1.15
För höstterminen år 2014 hade Datavetenskapligt program vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 402 personer till Datavetenskapligt program vid Göteborgs universitet varav 78 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 63 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 65 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg