Antagningspoäng för Datorstödd fysikalisk mätteknik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19718

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 13.40 99.99
Urval 2 21.30 99.99
Höstterminen år 2016 hade Datorstödd fysikalisk mätteknik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 13.40 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 16 personer till Datorstödd fysikalisk mätteknik vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 8 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 12.53 0.30
Urval 2 10.03 12.53 0.30
Under terminen HT2015 hade utbildningen Datorstödd fysikalisk mätteknik på Göteborgs universitet 17.70 i urvalsgrupp BI, 12.53 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 17 personer till Datorstödd fysikalisk mätteknik vid Göteborgs universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 9 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.11 13.19 0.55
Urval 2 12.02 10.85 1.15 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Datorstödd fysikalisk mätteknik på Göteborgs universitet 14.11 i urvalsgrupp BI, 13.19 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 17 personer till Datorstödd fysikalisk mätteknik vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 10 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 10 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg