Antagningspoäng för Deutsche Gegenwartsliteratur: Rezeption, Vermittlung und Kontext vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-15699

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Deutsche Gegenwartsliteratur: Rezeption, Vermittlung und Kontext vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

7

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 7 personer till Deutsche Gegenwartsliteratur: Rezeption, Vermittlung und Kontext vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg