Antagningspoäng för Dietistprogrammet vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19710

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 20.04 1.10 0.00 3.50
Urval 2 19.11 19.74 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Dietistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 20.04 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1291

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 1291 personer till Dietistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 406 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 3 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 6 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.31 19.85 1.20 0.00 4.00
Urval 2 18.50 18.95 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Dietistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.31 i urvalsgrupp BI, 19.85 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1061

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 1061 personer till Dietistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 297 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 5 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 6 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.08 20.04 1.20 0.00 4.00
Urval 2 19.27 19.38 1.15 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Dietistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.08 i urvalsgrupp BI, 20.04 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1252

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 1252 personer till Dietistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 350 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 7 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.18 20.10 1.25 4.00
Urval 2 19.60 19.75 1.20 4.00
För höstterminen år 2017 hade Dietistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.18 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1446

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 1446 personer till Dietistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 418 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 8 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 20.35 1.30 4.00
Urval 2 19.50 20.10 1.20 4.00
För höstterminen år 2016 hade Dietistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 20.35 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1718

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 1718 personer till Dietistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 450 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 4 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 6 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.75 20.00 1.30 4.00
Urval 2 19.87 19.87 1.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Dietistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.75 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2014

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 2014 personer till Dietistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 522 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 3 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 6 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.02 21.40 1.35 4.00
Urval 2 20.80 20.52 1.30 4.00
För höstterminen år 2014 hade Dietistprogrammet vid Göteborgs universitet antagningspoängen 21.02 i urvalsgrupp BI, 21.40 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2258

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 2258 personer till Dietistprogrammet vid Göteborgs universitet varav 605 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 3 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 3 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg