Antagningspoäng för Digital humaniora, masterprogram vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-14699

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Digital humaniora, masterprogram vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

24

Under HT2017 sökte 64 personer till Digital humaniora, masterprogram vid Göteborgs universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 7 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 8 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg