Antagningspoäng för Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19742

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 17.19 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.51 17.19 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 17.19 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2020 sökte 119 personer till Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.95 15.50 0.75 0.00 0.00
Urval 2 12.84 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.95 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2019 sökte 82 personer till Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.88 15.70 1.00 0.00 0.00
Urval 2 13.38 15.70 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.88 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 127 personer till Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.49 16.78 1.10 0.00
Urval 2 17.29 15.00
För höstterminen år 2017 hade Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.49 i urvalsgrupp BI, 16.78 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2017 sökte 134 personer till Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.54 15.90 1.20 0.00
Urval 2 17.50 15.90 1.10
För höstterminen år 2016 hade Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.54 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 152 personer till Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 17.03 1.10 0.00
Urval 2 17.70 15.40 1.10
För höstterminen år 2015 hade Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 201 personer till Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.18 1.25 0.00
Urval 2 17.24 15.53 0.95
För höstterminen år 2014 hade Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.18 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 198 personer till Europaprogrammet, Ekonomisk historia vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg