Antagningspoäng för Europaprogrammet, Företagsekonomi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19743

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 18.80 0.95 0.00 0.00
Urval 2 17.81 18.80 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Europaprogrammet, Företagsekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

334

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2020 sökte 334 personer till Europaprogrammet, Företagsekonomi vid Göteborgs universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 7 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 17.65 1.15 0.00 0.00
Urval 2 17.48 17.65 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Europaprogrammet, Företagsekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

264

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

11

Under HT2019 sökte 264 personer till Europaprogrammet, Företagsekonomi vid Göteborgs universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 7 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 20.89 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.24 20.89 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Europaprogrammet, Företagsekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 20.89 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

298

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

11

Under HT2018 sökte 298 personer till Europaprogrammet, Företagsekonomi vid Göteborgs universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 2 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 18.70 1.20 0.00
Urval 2 18.25 17.58 1.20
För höstterminen år 2017 hade Europaprogrammet, Företagsekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

333

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

11

Under HT2017 sökte 333 personer till Europaprogrammet, Företagsekonomi vid Göteborgs universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 5 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 3 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 17.90 1.25 0.00
Urval 2 18.70 17.90 1.20
För höstterminen år 2016 hade Europaprogrammet, Företagsekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

368

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 368 personer till Europaprogrammet, Företagsekonomi vid Göteborgs universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.62 19.35 1.25 4.00
Urval 2 19.04 19.35 1.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Europaprogrammet, Företagsekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.62 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

409

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 409 personer till Europaprogrammet, Företagsekonomi vid Göteborgs universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.53 1.40 0.00
Urval 2 19.20 1.25
För höstterminen år 2014 hade Europaprogrammet, Företagsekonomi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.53 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

405

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 405 personer till Europaprogrammet, Företagsekonomi vid Göteborgs universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg