Antagningspoäng för Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19745

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 15.18 1.15 0.00
Urval 2 15.90 13.32 1.15
För höstterminen år 2017 hade Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 15.18 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 126 personer till Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.30 1.05 0.00
Urval 2 17.50 18.30 1.05
För höstterminen år 2016 hade Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 123 personer till Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 15.80 1.10 0.00
Urval 2 16.90 1.05
För höstterminen år 2015 hade Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 15.80 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 134 personer till Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 1.15 0.00
Urval 2 17.77 1.10
För höstterminen år 2014 hade Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 160 personer till Europaprogrammet, Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg