Antagningspoäng för Europaprogrammet, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-19746

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 16.59 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 11.99 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Europaprogrammet, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 16.59 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

12

Under HT2020 sökte 108 personer till Europaprogrammet, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 3 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 4 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 0.00 0.75 0.00 0.00
Urval 2 14.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Europaprogrammet, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2019 sökte 84 personer till Europaprogrammet, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 16.32 1.00 0.00 0.00
Urval 2 16.35 16.32 0.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Europaprogrammet, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.19 i urvalsgrupp BI, 16.32 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 159 personer till Europaprogrammet, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 16.11 1.05 0.00
Urval 2 12.80 13.90
För höstterminen år 2017 hade Europaprogrammet, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 16.11 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 125 personer till Europaprogrammet, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 20.55 1.35 0.00
Urval 2 18.28 18.04 0.95
För höstterminen år 2016 hade Europaprogrammet, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 20.55 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 155 personer till Europaprogrammet, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 22.00 1.15 0.00
Urval 2 18.28 22.00 1.10
För höstterminen år 2015 hade Europaprogrammet, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, 22.00 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 184 personer till Europaprogrammet, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 1.10 0.00
Urval 2 17.90 0.95
För höstterminen år 2014 hade Europaprogrammet, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

209

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 209 personer till Europaprogrammet, Kulturgeografi vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg